Przemysł chemii organicznej

Przemysł chemii organicznej opiera się na przetwórstwie węgla kamiennego, drewna, tłuszczów, kauczuku, gazu ziemnego lub innych surowców naturalnych.

Przemysł chemii organicznej jest bardzo ważny, ponieważ wykorzystuje to, co w naturze występuje oczywiście wykorzystywany nie jest w naturalnej postaci a przetwarzany, ale jest bazą.

Każdy kraj dba o surowce naturalne są one jego bogactwem poza potrzebami danego kraju w grę wchodzi również eksport, który jest bardzo dochodowy i przede wszystkim czasem konieczny.

Są kraje, w których występowanie jest znacznie większe niż w Polsce niestety w związku z ociepleniem klimatu i jego zanieczyszczeniami mamy ich coraz mniej, co sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców staje się ekologicznymi, większość surowców jest przetwarzane w procesie tak zwanego recyklingu.

Im kraj bogatszy w surowce naturalne tym relatywnie bogatszy w pokłady finansowe, dzisiaj surowce eksportowane są nie tylko do krajów sąsiadujących, ale nawet na inne kontynenty, co oczywiście jest odpowiednio kosztowne.