Przemysł chemii organicznej

https://kwarcowespieki.pl/ https://granit-tk.pl/

Przemysł chemii organicznej opiera się na przetwórstwie węgla kamiennego, drewna, tłuszczów, kauczuku, gazu ziemnego lub innych surowców naturalnych.

Przemysł chemii organicznej jest bardzo ważny, ponieważ wykorzystuje to, co w naturze występuje oczywiście wykorzystywany nie jest w naturalnej postaci a przetwarzany, ale jest bazą.

Każdy kraj dba o surowce naturalne są one jego bogactwem poza potrzebami danego kraju w grę wchodzi również eksport, który jest bardzo dochodowy i przede wszystkim czasem konieczny.

www.artcd.pl

Są kraje, w których występowanie jest znacznie większe niż w Polsce niestety w związku z ociepleniem klimatu i jego zanieczyszczeniami mamy ich coraz mniej, co sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców staje się ekologicznymi, większość surowców jest przetwarzane w procesie tak zwanego recyklingu.

Im kraj bogatszy w surowce naturalne tym relatywnie bogatszy w pokłady finansowe, dzisiaj surowce eksportowane są nie tylko do krajów sąsiadujących, ale nawet na inne kontynenty, co oczywiście jest odpowiednio kosztowne.