Polska a inne kraje

www.hkl.pl llentab

W Polsce mamy wysoko rozwinięty przemysł, który możemy podzielić według kilka kryteriów: mineralny, do którego zaliczamy branżę ceramiczną i budowlaną, paliwowy z branżami energetycznymi, chemiczny, czyli branża rafineryjna i włókien sztucznych, elektromaszynowy z branżami mechanicznymi, środkami transportu, celulozowo-papierniczy to produkcja papieru oraz spożywczy i lekki.

Chociaż wśród większości Polaków istnieje przekonanie, że nie posiadamy dobrze rozwiniętego przemysłu, że musimy korzystać z produktów eksportowanych jest to całkowitą nieprawdą.

Nie zdajemy sobie sprawy z tego jak dobrze nasz przemysł rozwija się na przestrzeni lat.

Oczywiście rozwój ten został zahamowany przez II Wojnę Światową i jej następstwa.

www.emplor.pl

Mimo tej przerwy w podnoszeniu, jakości i udoskonalaniu przemysłu jesteśmy w czołówce państw o rozwiniętym przemyśle i technologii, coraz częściej to polskie produkty są eksportowane do innych miejsc na świecie, działamy kompleksowo zaczynając od odpowiedniego wykształcenia po parki maszynowe i fabryki.