• Karbochemia

    Karbochemia to szeroko pojęta wiedza i nauka o węglu kopalnym zajmuje się nie tylko stricte wydobyciem, ale przede wszystkim procesami jego spalania oraz emisji ciepła do powietrza.

    www.dabudibu.pl

    Karbochemia często mylona jest z chemią organiczną.

    W
    Read More