Wpływ przemysłu na środowisko naturalne w Polsce

www.baltica-auto.pl

Przemysł, poza niewątpliwie pozytywną rolą, ma także negatywne skutki na środowisko naturalne. Różnego rodzaju substancje, które powstają przy wytwarzaniu produktów przemysłowych ma zły wpływ na przyrodę. Niestety, w Polsce nie jest inaczej. Do najczęstszych zanieczyszczeń będących efektem ubocznych przemysłu w Polsce zaliczamy pył, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla oraz tlenek azotu. Wszystkie z nich w zbyt dużej ilości mogą mieć bardzo negatywny wpływ na ludzkie zdrowie.

www.fuscher.com.pl

Największe ilości tych substancji powstają w wyniku działań związanych z energetyką oraz technologiami przemysłowymi. Zatrważające jest również zanieczyszczenie wody. Aż około 80% wody pobieranej na potrzeby narodowej gospodarki wraca po raz kolejny do wód powierzchniowych w postaci ścieków. Na szczęście, w dużej mierze dzięki systemowi prawnemu, regulacje pozwalają na tworzenie nowych oczyszczalni ścieków oraz zwiększają rygor kontroli elektrowni czy ciepłowni. To wszystko powoduje, że choć przemysł się rozwija, to jednocześnie marginalizuje się jego negatywny wpływ na środowisko naturalne w naszym kraju.